vst-logo

News & Events

vst-line_1607932571
Phân biệt các loại ống nhựa có trên thị trường hiện nay

Phân biệt các loại ống nhựa có trên thị trường hiện nay

light-color-line_1608015927

25 April 2022

VS Trading tổ chức chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năm 2022.

VS Trading tổ chức chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năm 2022.

light-color-line_1608015927

19 April 2022

Ống nhựa kém chất lượng mối nguy hại tiềm ẩn cho tương lai của bạn

Ống nhựa kém chất lượng mối nguy hại tiềm ẩn cho tương lai của bạn

light-color-line_1608015927

18 April 2022

Ngày tết Songkran tại VS Trading và UHM Việt Nam

Ngày tết Songkran tại VS Trading và UHM Việt Nam

light-color-line_1608015927

15 April 2022

VS Trading tổ chức buổi giao lưu tại Cấp nước Vĩnh Phúc

VS Trading tổ chức buổi giao lưu tại Cấp nước Vĩnh Phúc

light-color-line_1608015927

11 April 2022

Những máy phát hiện rò rỉ nước tốt nhất hiện nay

Những máy phát hiện rò rỉ nước tốt nhất hiện nay

light-color-line_1608015927

25 December 2021

Sử dụng ống nhựa HDPE - xu thế mới đi đến tương lai

Sử dụng ống nhựa HDPE - xu thế mới đi đến tương lai

light-color-line_1608015927

27 November 2021

Chính sách bảo hành Đồng hồ đo nước TON-D

Chính sách bảo hành Đồng hồ đo nước TON-D

light-color-line_1608015927

12 November 2021

Chính sách bảo hành Đồng hồ đo nước TAC

Chính sách bảo hành Đồng hồ đo nước TAC

light-color-line_1608015927

12 November 2021

Lịch sử phát triển của ống nhựa

Lịch sử phát triển của ống nhựa

light-color-line_1608015927

19 October 2021

So sánh ống nhựa PVC và HDPE

So sánh ống nhựa PVC và HDPE

light-color-line_1608015927

11 October 2021

Giới thiệu ống nhựa HDPE thương hiệu UHM

Giới thiệu ống nhựa HDPE thương hiệu UHM

light-color-line_1608015927

27 September 2021

Become a Partner of Vietnam Siam Trading

light-color-line_1608015927

With the win-win philosophy, Vietnam Siam Trading wishes to cooperate with distributors and suppliers to bring consumers the best quality products at reasonable prices.