vst-logo
fujitecom

Máy phát hiện rò rỉ nước FUJI LC-5000

light-color-line_1608015927
Máy phát hiện rò rỉ nước FUJI LC-5000 tự động xác định vị trí rò rỉ bằng chênh lệch thời gian giữa các cảm biến.

Máy phát hiện rò rỉ nước FUJI LC-5000 là loại máy phát hiện điểm rò rỉ tự động dựa trên sự chênh lệch thời gian đến giữa các cảm biến. Máy tích hợp chế độ chuyển tiếp giữa các sensors giúp khoảng cách truyền dữ liệu không dây xa hơn và tránh được kết nối kém do chướng ngại vật. Có thể lưu lại nhật ký thông số chi tiết giúp quá trình phân tích thuận tiện hơn.

hero

Sản phẩm khác

vst-line_1607932571
Máy dò kim loại Fuji F90-M

Máy dò kim loại Fuji F90-M

vst-line_1607932571
Máy phát hiện rò rỉ nước Fuji DNR-18

Máy phát hiện rò rỉ nước Fuji DNR-18

vst-line_1607932571
Máy phát hiện rò rỉ nước Fuji FSB-8D

Máy phát hiện rò rỉ nước Fuji FSB-8D

vst-line_1607932571
Máy phát hiện rò rỉ nước Fuji HG-10A2

Máy phát hiện rò rỉ nước Fuji HG-10A2

vst-line_1607932571