vst-logo
phu-kien-noi-nhanh-smart-lock-slym-vst

Phụ kiện nối nhanh Smart Lock

light-color-line_1608015927
Với mục đích tiết kiệm thời gian và đơn giản hoá việc kết nối hệ thống ống PP-R, chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển hệ phụ kiến nối “siêu nhanh” là SmartLock.

Với mục đích tiết kiệm thời gian và đơn giản hoá việc kết nối hệ thống ống PP-R, chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển hệ phụ kiến nối “siêu nhanh” là SmartLock.


hero

Sản phẩm khác

vst-line_1607932571
Phụ kiện nối nhanh Pushon

Phụ kiện nối nhanh Pushon

vst-line_1607932571
Phụ kiện nối ống HDPE

Phụ kiện nối ống HDPE

vst-line_1607932571
Phụ kiện nối ống PP-R

Phụ kiện nối ống PP-R

vst-line_1607932571
Phụ kiện nối ống PP

Phụ kiện nối ống PP

vst-line_1607932571