vst-logo
PROJECT REFERENCE

Tuyến đường sắt Krungthep

Ga xe lửa trung tâm Bangkok, chính thức được gọi là Grand Central Terminal Bangkok, là ga xe lửa chính ở Bangkok, Thái Lan. Nó nằm ở trung tâm của thành phố trong quận Pathum Wan, và được điều hành bởi các tuyến đường sắt nhà nước của Thái Lan. Nhà ga được mở cửa ngày 25 Tháng Sáu 1916, sau khi xây dựng sáu năm.

left-button_1608529462 left-hover-button_1608529462
right-hover-button_1608529462 right-button_1608529463